Δερματολογία με νόημα

Ποιοί είμαστε

Ποιοί είμαστε

Ο κύριος στόχος της τσεχικής εταιρείας Dr. Konrad Pharma είναι η ανάπτυξη και παραγωγή νέων δερματολογικών παρασκευασμάτων, που αντανακλούν τις τελευταίες τάσεις και επεκτείνουν τις δυνατότητες της θεραπείας των ασθενειών του δέρματος. Η εταιρεία εστιάζεται επίσης στο σχεδιασμό νέων προϊόντων καθώς και στην αποκατάσταση θεραπευτικά αποδεδειγμενων δραστικών ουσιών και προϊόντων, που έχουν εξαφανιστεί από την αγορά συχνά λόγω της οικονομικής ηπιότητας για τις μεγάλες επιχειρήσεις (π.χ. ιχθυόλη, aqua πτέρνα, γουαϊαζουλενίου , έλαιο Jecoris aselli).