Kontakty

Siedziba oraz dane identyfikacyjne

Dr Konrad Pharma s. r.o.

Pražská 442
281 67 Stříbrná Skalice
Česká republika
IČ 032 42 536
DIČ CZ03242536

Konto bankowe: Komerční banka a.s.
Numer konta: 123 – 3511810287 / 0100
IBAN: CZ8001000001233511810287

Numer telefonu, adres e-mail, strona internetowa

Mob.: (+420) 603 854 724

E-mail: info@drkonradpharma.cz

Web: http://www.drkonradpharma.cz

Facebook: https://www.facebook.com/drkonradpharma.cz

Instagram: https://www.instagram.com/dr.konradpharma/

Mapa
Interaktywna mapa pokazująca siedzibę spółki
GPS: 49° 54′ 8.10″N, 14° 50′ 50.01″E