Επικοινωνία

Εδρα και στοιχεία εταιρείας

Dr Konrad Pharma s. r.o.

Pražská 442
281 67 Stříbrná Skalice
Τσέχικη Δημοκρατία
IC 032 42 536
ΑΦΜ CZ03242536

Τραπεζικός Λογαριασμός : Komerční banka a.s.
Αριθμός Λογαριασμού : 123 – 3511810287 / 0100
IBAN: CZ8001000001233511810287

Τηλεφωνική επικοινωνία , e-mail, web

Kιν.: (+420) 603 854 724

E-mail: info@drkonradpharma.cz

Web: http://www.drkonradpharma.cz

Facebook: https://www.facebook.com/drkonradpharma.cz

Instagram: https://www.instagram.com/dr.konradpharma/

Χάρτης
Διαδραστικός χάρτης με την έδρα της εταιρείας
GPS: 49° 54′ 8.10″N, 14° 50′ 50.01″E